Najdete nás také na facebooku

KONTAKTY

DIMATEX CS, spol. s r. o.
Stará 24
463 03 Stráž nad Nisou
tel: +420 485 159 125
fax: +420 482 739 939
ofice@dimatex.cz

Recyklace textilu » Recyklace textilu
Recyklace textilu


Motto:

Našim cílem je znovu zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Každý z nás se stává producentem odpadu. Všechno co kupujeme a používáme, po jisté době přestává plnit svoji funkci a stává se pro nás věcí neužitečnou a zbytečnou. Taková věc představuje problém, kterého se chceme zbavit co nejrychleji. Samozřejmě nejjednodušším řešením je vyhodit problém do koše. Bohužel to však není řešení odpovědné a ideální. Netříděný odpad představuje z hlediska ekologie a ochrany životního prostředí pouze odsouvaní problému do budoucna. Z ekonomického hlediska je to nepochybně ztráta. Každý produkt je vyroben z částí, které mají svoji hodnotu a mohou být dále zpracovány.

Je tedy nutné najít komplexní řešení umožňující maximální druhotné využití toho, co již nepotřebujeme.

 

Co nabízíme:

Chceme Vám nabídnout možnost dlouhodobé spolupráce v oblasti třídění druhotných surovin – textilu. Kontejnery na použitý textil a obuv rozmístíme na předem vytipovaných a odsouhlasených místech. Firma Dimatex CS spol. s r.o. se postará o přistavení kontejneru, ohlídání čistoty v okolí kontejneru a pravidelný bezproblémový odvoz odpadu. Město nemá s kontejnerem a odpady v nich žádné náklady, naopak bude finančně podporováno za každý umístěný kontejner.

..............


Tradice:

Společnost DIMATEX CS má bohatou tradici sahající až do roku 1991. Hlavním pilířem naší činnosti je sběr použitého textilu, třídění textilií, následné zpracování a výroba čistících hadrů. V České Republice jsme rozmístili více než 1000 firemních kontejnerů. Hadry a textilie jsou tříděny a recyklovány v našem závodě v Liberci. Poté jsou určeny k druhotnému využití jako čistící tkaniny, dále zpracovávány nebo poskytnuty charitativním organizacím. Nabízíme zákazníkům veškeré druhy čisticích hadru a textilií nabízejících se na trhu v požadovaném množství a kvalitě. Z hlediska kvality se řídíme německou normou DIN 61650.

 

....... .......

 

Informace o textilních odpadech:

Město vyprodukuje každý rok určitý počet tun odpadu. Podle statistik MZP zhruba 8% komunálního odpadu představuje odpad textilní. V ČR člověk vyprodukuje 250 kg odpadu za rok. Což znamená 20kg textilního odpadu, který se vyhodí na skládky a tím nesmyslné zatěžuje životni prostředí.

Certifikáty:

Firma vlastní všechny potřebná povolení v oblasti recyklace, třídění, druhotného zpracování, transportu a likvidace odpadu. Zavedli jsme a provozujeme systém řízeni kvality CSN EN ISO 9001:2009. Máme povolení přepravě a přemísťovaní odpadu na území Evropské Unie. Spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí.

 

Co garantujeme:

Textilní odpad je u nás z 95% recyklován. V České Republice se používá na výrobu čistících tkanin, geotextilií a čistících plachetek. Zpracováváme textil pro použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu v ČR. Kvalitní kusy oblečení věnujeme charitě a na obecně prospěšnou činnost.

Logistika:

Chytrá logistika zajištuje svoz textilních kontejneru vlastními vozy do centrálních sběrných míst. Kde se překládá přímo do velkých kontejnerových nástaveb umístěných nejdále 60 km od místa sběru. Naplněný kontejner odjíždí do Liberce, kde probíhá proces recyklace.

 

Komu pomáháme:

Podporujeme materiálově, ale i finančně společnosti: Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní charita Plzeň, Český červený kříž, ADRA ČR, SOS dětské vesničky, Oblastní charita Liberec, Farní charita Beroun, Diecézní katolická charita Hradec Králové, Dětské centrum Veská, Dům Ignáce Stuchlého Fryšták, Oblastní charita Rokycany, Charita Holešov, Charita Valašské Meziříčí, Sbor jednoty bratrské v Liberci, Sbor jednoty bratrské v Chrastavě a další.


.....................

 

 

Zavazujeme se odvést část vytříděného oblečení z odvezeného odpadu na charitativní účely v daném regionu.

 

Více informací o recyklaci textilu:

www.recyklace-textilu.cz