top of page
plak%C3%83%C2%A1t_sklo_DTX_edited.jpg

Každý z nás se stává producentem odpadu.

Všechno co kupujeme a používáme, po jisté době přestává plnit svoji funkci a stává se pro nás věcí neužitečnou a zbytečnou.  Taková věc představuje problém, kterého se chceme zbavit co nejrychleji. Samozřejmě nejjednodušším řešením je vyhodit problém do koše. Bohužel to však není řešení odpovědné a ideální. Kontejnery na textil představují řešení. 

Netříděný odpad představuje velký problém z hlediska ekologie a ochrany životního prostředí pouze odsouvaní problému do budoucna. Z ekonomického hlediska je to nepochybně ztráta. Každý produkt je vyroben z částí, které mají svoji hodnotu a mohou byt dále zpracovány. Je tedy nutné najit komplexní řešení umožňující maximální druhotné využití toho co již nepotřebujeme.

Garantujeme, že textilní odpad je u nás z 95% recyklován. V České Republice se používá na výrobu čistících tkanin, geotextilií, čistících plachetek a střešních lepenek. Zpracováváme textil pro použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu v ČR. Kvalitní kusy oblečení věnujeme charitě a na obecně prospěšnou činnost.

Sběrné kontejnery na textil jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů. Suroviny získané z nich jsou poskytnuty z části charitativním organizacím a z části jsou předány k následné recyklaci.

 

Na základě odsouhlasené a podepsané smlouvy umisťujeme kontejnery v daných lokalitách.

Firma Dimatex CS spol. s r.o. se postará o přistavení kontejneru, ohlídaní čistoty v jeho okolí a o pravidelný a bezproblémový odvoz odpadu.

Podle statistik MŽP zhruba 6-7% komunálního odpadu představuje odpad textilní. V ČR podle ČSÚ vyprodukuje průměrně každý člověk ca 300 kg odpadu za rok. Což znamená ca 20 kg textilního odpadu, který se vyhodí na skládky a tím nesmyslně zatěžuje životní prostředí.

 

Chceme Vám nabídnout možnost dlouhodobé spolupráce v oblasti třídění druhotných surovin – textilu. Firma Dimatex CS spol. s r.o. se postará o přistavení kontejneru, ohlídání čistoty v okolí kontejneru a pravidelný bezproblémový odvoz odpadu.

Neustále hledáme vhodné lokality pro naše kontejnery na sběr použitého textilu. Je přirozené pro naši společnost zaplatit našim smluvním partnerům spravedlivé a tržní ceny. Neschováváme se za charitu, naopak ji finančně i materiálově podporujeme.

Svážíme i obecní kontejnery na textil.

CTN 2019 - web.png
Kontejnery na textil

Obce, města, obchody.

 • Přistavení kontejneru na textil

 • Pravidelný svoz a evidence textilu

 • Informační systém DimaSIS

 • Chytrá logistika

 • Hlášení do ISPOP

sbírky_textilu.jpg
Sbírky

Neziskové organizace.

 • Uspořádání sbírky

 • Nakládka a odvoz textilu

 • Evidence a vyúčtování

 • Certifikát

 • Sbírky bez kontejneru na textil

_FUN5316web.jpg
Výkup textilu

Firmy, soukromníci.

 • Převzetí textilu

 • Odvoz a vážení textilu

 • Třídění textilu

 • Recyklace

Kotva 1
Kotva 2
Kotva 3
bottom of page